Bay Front Suite Sky View Room (1 ห้อง)

ห้อง 211 ชั้น 2 ของโรงแรม เป็นห้องที่อยู่ใกล้ทะเลที่สุด ลักษณะห้องเป็น 2 ห้องนอน เชื่อมทางเดินตรงกลาง มี Living Sofa สามารถขึ้นบันไดไปชั้น 3 มี Deck ระเบียงส่วนตัวเป็นจุดถ่ายรูปวิวอ่าวคุ้งกระเบนที่สวยที่สุดของโรงแรม
* 2 ห้องนอน (King Size Bed) + 2 ห้องน้ำ (Shower และ Bath Tub)
* ไม่สามารถเพิ่มเตียงเสริมได้
* ผู้ใหญ่พักได้ 4 ท่าน + เด็ก 2 ท่าน  นอนเตียงเดียวกับผู้ใหญ่
-เด็กอายุ 0-6 ขวบ พักฟรี
-เด็กอายุ 7-12 ขวบ มีค่าบริการ (รวมอาหารเช้า) 600 บาทต่อคืน

* ราคา (รวมอาหารเช้า) 
– คืนวันศุกร์ วันเสาร์ และวันหยุดยาว 10,000 บาทต่อคืน
– คืนวันอาทิตย์ ถึงวันพฤหัส 8,000 บาทต่อคืน

ราคามีปรับเปลี่ยนตามฤดูกาล ตามโปรโมชั่น โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่อีกที