2 Double Bed Sea View Room (4 ห้อง)

ห้อง B201, B202, B203, B204 ชั้น 2 ของอาคาร วิวทะเลทุกห้อง
* 2  Double Bed (4 ฟุต) + 1 ห้องน้ำ (Shower)
* ไม่สามารถเพิ่มเตียงเสริมได้
* ผู้ใหญ่พักได้ 2-3 ท่าน + เด็ก 1 ท่าน  นอนเตียงเดียวกับผู้ใหญ่

* ราคา (รวมอาหารเช้า : ขนมปัง และ กาแฟ) 
– คืนวันศุกร์ วันเสาร์ และวันหยุดยาว 2,500 บาทต่อคืน
– คืนวันอาทิตย์ ถึงวันพฤหัส 2,000 บาทต่อคืน

ราคามีปรับเปลี่ยนตามฤดูกาล ตามโปรโมชั่น โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่อีกที