At Kungkrabaen Hotel & Residence

9 ห้อง (22-25 ท่าน) – ระดับ 4+

โรงแรมสไตล์บูติทที่เน้นความเป็นส่วนตัว เหมาะสำหรับลูกค้าที่มาเป็นครอบครัว มีเด็กเล็ก หรือลูกค้าที่มาเป็นคู่ ต้องการพักผ่อน โอบล้อมด้วยวิวพาโนรามาของอ่าวคุ้งกระเบน โรงแรมเราเข้าออกทางเดียว บุคคลภายนอก ไม่สามารถเข้ามาภายในได้ มีความปลอดภัยสูง โรงแรมพร้อมให้บริการแบบห้องเดี่ยว หรือเป็นลักษณะเหมาปิดโรงแรม
** ลูกค้าที่เข้าพักที่โรงแรม สามารถใช้สิ่งอำนวยความสะดวกที่เดอะเพียร์รีสอร์ทได้